De hoogste kwaliteit bij ieder tandvleescijfer

Indien er is onderzocht of uw tandvlees ontstoken is dan heeft uw tandvlees een cijfer gekregen. De ruimtes tussen de tanden en de kiezen (de zogenaamde pockets) zijn dan gemeten en vastgelegd voor zes gebieden van het gebit.

Van tandvleescijfer 0 (gezond) naar tandvleescijfer 4 (ongezond)

De hoogste score van deze zes metingen noemen we de DPSI* score ofwel het tandvleescijfer. Dit geeft aan of er sprake is van gezond tandvlees, van gingivitis of parodontitis. Hoe lager het cijfer hoe gezonder het tandvlees! Tevens is dit cijfer de maat voor de behandeling die plaats moet vinden.

De behandelaar en de behandeling worden afgestemd op uw tandvleescijfer

De parodontologie behandelingen vanaf tandvleescijfer 3- worden bij MondCleanic uitsluitend uitgevoerd door onze kwaliteitsgeregistreerde mondhygiënisten die zeer veel ervaring hebben met uitgebreidere parodontale behandelingen. Indien parodontale chirurgie noodzakelijk is, dan wordt dat uitgevoerd door onze erkende parodontoloog.

Tandvleescijfer 0

Het tandvlees is gezond en er is geen behandeling nodig.

Tandvleescijfer 1

Het tandvlees is oppervlakkig ontstoken. Dit heet gingivitis. De behandeling bestaat uit een instructie mondhygiëne en er wordt tandplaque verwijderd.

Tandvleescijfer 2

Het tandvlees is oppervlakkig ontstoken (gingivitis) en er is ook tandsteen aangetroffen. De behandeling bestaat uit een instructie mondhygiëne en verwijdering van tandplaque en tandsteen.

Tandvleescijfer 3- (pockets van 4 of 5 mm)

De gingivitis heeft zich uitgebreid naar het bovenste deel van het kaakbot. Dit heet beginnende parodontitis. Er kan veelal worden volstaan met een beperkte behandeling volgens het paroprotocol.

Tandvleescijfer 3+ (pockets van 4 of 5 mm met recessies)

Er is sprake van parodontitis met botafbraak waarbij ook de wortel gedeeltelijk blootligt. Er kan veelal worden volstaan met een behandeling volgens het paroprotocol zonder chirurgie.

Tandvleescijfer 4 (pockets vanaf 6 mm)

De parodontitis heeft zich uitgebreid in de richting van de wortelpunt. Er is sprake van botverlies waardoor tanden en kiezen los kunnen gaan staan en zelfs uitvallen. Bij score 4 wordt het gehele paroprotocol doorlopen en in sommige gevallen inclusief parodontale chirurgie.

Taakverdeling preventie en parodontologie

* DPSI: Dutch Periodontal Screening Index. De DPSI score is een manier om vast te leggen hoe de staat van het tandvlees en het kaakbot is.

  • 'Ik ben al bijna 10 jaar een tevreden patiënt bij MondCleanic.'

    Rob uit Hazerswoude

Uitstekende mondzorg

  • Uitstekend resultaat behandelingen (9,7 score)
  • ISO-9001 certificaat voor organisatie, steriliteit en nascholing

CONTACT

Voorstraat 107
2201 HR Noordwijk
Tel: (071) 3646 730
info@mondcleanic.nl