Bespreek uw klacht met de betrokkene

Klachten m.b.t. uw behandeling bespreekt u bij voorkeur eerst met de betrokkene want die is immers verantwoordelijke voor uw behandeling.

Telefonisch melden

Uw opmerking of klacht kunt u ook telefonisch melden. De balie-assistente kan u vragen om uw klacht op papier te zetten zodat er geen onduidelijkheden over de klacht zijn.

Schriftelijk

Uw opmerking of klacht kunt u sturen naar:
MondCleanic®
t.a.v. Stan Hendriks | Managing Partner en Eigenaar | Klachtenfunctionaris
Voorstraat 107, 2201 HR  Noordwijk

Email

U kunt uw opmerking of klacht sturen naar info@mondcleanic.nl t.a.v. Stan Hendriks.