Drs. Frank van Velzen | MKA-Chirurg en Implantoloog NVOI

PepijnFrank van Velzen is Mond-, Kaak en Aangezicht (MKA) Chirurg* en Implantoloog NVOI. Na het voltooien van zijn studie tandheelkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1986) is Frank van Velzen 10 jaar werkzaam geweest als tandarts algemeen practicus in Noordwijk en als opleider op de VU/ACTA. In 2007 heeft hij het artsexamen afgelegd en de specialistenopleiding tot MKA-chirurg voltooid aan de VU te Amsterdam.

Vanaf 2007 is Frank full time verbonden als MKA-chirurg aan het Alrijne ziekenhuis Leiderdorp met als aandachtsgebieden de orthognatische (kaakstand correcties) en (pre) implantologische chirurgie.

Daarnaast zit hij in de laatste fase van zijn promotie onderzoek : “Riskfactors in oral implantology”. Frank werkt bij het Mondcleanic team met name voor de complexere implantologische zorg.  

*Een MKA-chirurg is zowel arts met een specialistenopleiding kaakchirurgie als tandarts en behandelt aandoeningen rond de mond, de kaak en het gezicht.

Deze behandelingen worden door Frank van Velzen uitgevoerd

CONTACT

Voorstraat 107
2201 HR Noordwijk
Tel: (071) 3646 730
info@mondcleanic.nl