Sanne Goddijn | Mondhygiënist – specialisatie parodontologie

Sanne“Persoonlijke aandacht vind ik heel belangrijk. Ik werk vanuit een soort van rust en kan daardoor mensen met angst goed behandelen. Ik probeer zó te werken, dat mensen zich op hun gemak voelen. Zo werken we samen toe naar een goede mondgezondheid.”

Sanne staat ingeschreven in het kwaliteitsregister Mondhygiënisten en voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep
KRM_logo-rgb