Tarieven

In de mondzorg gelden door de overheid gereguleerde prijzen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor elke behandeling een prijs vastgesteld met een omschrijving wat die behandeling precies inhoudt. De tarieven per behandeling vindt u terug in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg van de NZa.

Krijg ik tandartskosten vergoed?

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste behandelingen. Tandheelkundige zorg voor volwassenen zit niet in het basispakket.

Aanvullende tandartsverzekering

Wilt u de kosten vergoed krijgen? Dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. Welke behandelingen en hoeveel u vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Sla uw verzekeringspolis hierop na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Wij declareren zoveel mogelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen over uw factuur?

Als u vragen heeft over de rekening die u heeft gekregen kunt u gerust contact opnemen, bij voorkeur door middel van een e-mail. Graag ontvangen wij uw bericht binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Ook als u bijvoorbeeld een betalingsregeling wil treffen zien wij uw verzoek binnen 5 werkdagen tegemoet.

Tarieven voor preventieve mondzorg (M)

De tarieven voor preventieve mondzorg (M) vindt u terug in Hoofdstuk III van de tariefbeschikking tandheelkundige zorg van de NZa. Een toelichting op de tarieven en de bijbehorende codes vindt u in Hoofdstuk III van de Algemene bepalingen bij de prestaties tandheelkundige zorg.

Tarieven voor tandvleesbehandelingen (T)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft wettelijk bepaald dat de omschrijving voor de parodontale behandelingen transparant moet zijn voor zowel patiënt als zorgverlener. De voorgeschreven behandelcodes en tarieven zijn gebaseerd op de situatie in de mond en zijn niet tijdgebonden.

De tarieven voor tandvleesbehandelingen (T) vindt u terug in Hoofdstuk XII van de tariefbeschikking tandheelkundige zorg van de NZa. Een toelichting op de tarieven en de bijbehorende codes vindt u in Hoofdstuk III van de Algemene bepalingen bij de prestaties tandheelkundige zorg en een gedetailleerde beschrijving per behandelcode vindt u in de Algemene bepalingen bij hoofdstuk XII tandvleesbehandelingen (T).

De NZa-tariefopbouw is geen gemakkelijke materie en ook de overheid communiceert dit op een vrij ingewikkelde manier. Daarom hierna de belangrijkste behandelingen in chronologische volgorde per situatie in de mond: de behandelingen en bijbehorende behandelcodes per tandvleescijfer (ofwel DPSI-score).

Behandelingen en behandelcodes bij tandvleescijfer 3+ en 4

Bij tandvleescijfer 3+ en 4 is er sprake van parodontitis met botafbraak waarbij ook de wortel gedeeltelijk bloot ligt (3+) of de parodontitis heeft zich uitgebreid in de richting van de wortelpunt (4). Er is sprake van botverlies waardoor tanden en kiezen los kunnen gaan staan en zelfs uitvallen.

Parodontaal onderzoek

T12 – Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus.

Initiële behandeling

T21 – Grondig reinigen wortel, complex en/of T22 – Grondig reinigen wortel, standaard.

Herbeoordeling

T32 – Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling eventueel in combinatie met T33 – Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling.

Herbeoordeling MondCleanic-combinatietarief

Indien een parodontale nazorgafspraak wordt gecombineerd met een parodontale herbeoordeling tijdens dezelfde zitting, is voor de herbeoordeling een MondCleanic-combinatietarief van toepassing (Herbeoordeling met parodontiumstatus T32 bij DPSI 3+ en 4 – €77,37).

Nazorgbehandelingen

T41 – Beperkt consult parodontale nazorg: bij patiënten met een uitzonderlijk goede mondhygiëne, of één of twee subgingivaal behandelde elementen, of een zeer beperkt aantal aanwezige gebitselementen.

T43 – Uitgebreid consult parodontale nazorg: bij patiënten met een ontoereikende mondhygiëne, of met een aantal te behandelen subgingivale pockets van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), of bij vatbaarheid voor parodontale ontstekingen.

T44 – Complex consult parodontale nazorg: bij patiënten met complicerende factoren zoals pockets van ≥6mm bij meerwortelige elementen, of bij pockets van ≥8mm bij enkelwortelige elementen, of bij een furcatie defect, een angulair defect of een infrabony defect, moet code T44 (Complex consult parodontale nazorg – €120,75*) worden gebruikt.

T42 – Consult parodontale nazorg: indien er geen sprake is van situaties zoals vermeld bij T41, T43 of T44 dan moet code T42 worden gebruikt.

Evaluatieonderzoek

T61 – Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus.

Evaluatieonderzoek MondCleanic-combinatietarief

Indien een parodontale nazorgafspraak wordt gecombineerd met een parodontaal evaluatieonderzoek tijdens dezelfde zitting, is voor het parodontaal evaluatieonderzoek een MondCleanic-combinatietarief van toepassing (Evaluatie met parodontiumstatus T61 bij DPSI 3+ en 4 – €83,10

Behandelingen en behandelcodes bij tandvleescijfer 3-

Bij tandvleescijfer 3- heeft de gingivitis zich uitgebreid naar het bovenste deel van het kaakbot. Dit heet beginnende parodontitis. Er kan veelal worden volstaan met een beperkte behandeling volgens het paroprotocol.

Parodontaal onderzoek

T11 – Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus.

Initiële behandeling

T22 – Grondig reinigen wortel, standaard.

Herbeoordeling

T31 – Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling eventueel in combinatie met T33 – Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling.

Herbeoordeling MondCleanic-combinatietarief

Indien een parodontale nazorgafspraak wordt gecombineerd met een parodontale herbeoordeling tijdens dezelfde zitting, is voor de herbeoordeling een MondCleanic-combinatietarief van toepassing (Herbeoordeling met pocketstatus – T31 bij DPSI 3- – €66,62).

Nazorgbehandelingen

T41 – Beperkt consult parodontale nazorg: bij patiënten met een uitzonderlijk goede mondhygiëne, of één of twee subgingivaal behandelde elementen, of een zeer beperkt aantal aanwezige gebitselementen.

T43 – Uitgebreid consult parodontale nazorg: bij patiënten met een ontoereikende mondhygiëne, of met een aantal te behandelen subgingivale pockets van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), of bij vatbaarheid voor parodontale ontstekingen.

T42 – Consult parodontale nazorg: indien er geen sprake is van situaties zoals vermeld bij T41 of T43 dan moet code T42 worden gebruikt.

Evaluatieonderzoek

T60 – Evaluatieonderzoek met pocketstatus.

Evaluatieonderzoek MondCleanic-combinatietarief

Indien een parodontale nazorgafspraak wordt gecombineerd met een parodontaal evaluatieonderzoek tijdens dezelfde zitting, is voor het parodontaal evaluatieonderzoek een MondCleanic-combinatietarief van toepassing (Evaluatie met pocketstatus – T60 bij DPSI 3- – €75,94

* Afwijkend tarief – bij een combinatie van meerdere complexe factoren wordt het NZa tarief gebruikt

Tarieven voor microbiologisch onderzoek

De actuele tarieven voor microbiologisch onderzoek zoals bijvoorbeeld een Parodontitis Kweek Test of een Parodontitis DNA Test staan vermeld op de site van LabOral Diagnostics.