Tarieven

In de mondzorg gelden door de overheid gereguleerde prijzen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor elke behandeling een prijs vastgesteld met een omschrijving wat die behandeling precies inhoudt. De tarieven per behandeling vindt u terug in de tariefbeschikking tandheelkundige zorg van de NZa.

Wijzigingen parodontale nazorgbehandelingen 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2018 wettelijk bepaald dat er geen verschil meer is in het tarief per behandelaar en dat de omschrijving voor de parodontale behandelingen transparant moet zijn voor zowel patiënt als zorgverlener. De voorgeschreven nieuwe nazorgbehandelcodes en tarieven bij DPSI 3-, 3+ en 4 zijn gebaseerd op de situatie in de mond en zijn niet tijdgebonden:

Beperkt consult parodontale nazorg

Bij patiënten met een uitzonderlijk goede mondhygiëne, of één of twee subgingivaal behandelde elementen, of een zeer beperkt aantal aanwezige gebitselementen, moet code T41 (Beperkt consult parodontale nazorg – €58,02) worden gebruikt.

Uitgebreid consult parodontale nazorg

Bij patiënten met een ontoereikende mondhygiëne, of met een aantal te behandelen subgingivale pockets van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), of bij vatbaarheid voor parodontale ontstekingen, moet code T43 (Uitgebreid consult parodontale nazorg – €111,62) worden gebruikt.

Complex consult parodontale nazorg

Bij patiënten met complicerende factoren zoals pockets van ≥6mm bij meerwortelige elementen, of bij pockets van ≥8mm bij enkelwortelige elementen, of bij een furcatie defect, een angulair defect of een infrabony defect, moet code T44 (Complex consult parodontale nazorg – €114,78*) worden gebruikt.

Consult parodontale nazorg

Indien er geen sprake is van situaties zoals vermeld bij T41, T43 of T44 dan moet code T42 (Consult parodontale nazorg – €83,99) worden gebruikt.

* bij een combinatie van meerdere complexe factoren €148,64

Tarieven voor microbiologisch onderzoek

De actuele tarieven voor microbiologisch onderzoek zoals bijvoorbeeld een Parodontitis Kweek Test of een Parodontitis DNA Test staan vermeld op de site van LabOral Diagnostics.

Krijg ik tandartskosten vergoed?

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de meeste behandelingen. Tandheelkundige zorg voor volwassenen zit niet in het basispakket.

Aanvullende tandartsverzekering

Wilt u de kosten vergoed krijgen? Dan kunt u een aanvullende verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. Welke behandelingen en hoeveel u vergoed krijgt, verschilt per verzekeraar. Sla uw verzekeringspolis hierop na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Wij declareren zoveel mogelijk rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen over uw factuur?

Als u vragen heeft over de rekening die u heeft gekregen kunt u gerust contact opnemen, bij voorkeur door middel van een e-mail. Graag ontvangen wij uw bericht binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur. Ook als u bijvoorbeeld een betalingsregeling wil treffen zien wij uw verzoek binnen 5 werkdagen tegemoet.