Eenvoudig verwijzen naar onze specialisten of mondhygiënisten

Verwijs uw patiënten naar de volgende specialisten:

MondCleanic® heeft een professioneel team klaar staan. Het MondCleanic® team gaat vanzelfsprekend zorgvuldig om met de wensen van u en die van uw patiënten.

Verwijskliniek zonder reguliere tandheelkunde

We houden ons alléén bezig met specialistische tandheelkunde op basis van verwijzing.

Verwijsmogelijkheden

Wij zijn u en uw patiënten graag van dienst voor de volgende verwijzingen:

Algemeen

 • Indicatiestelling/gezamenlijk opstellen van een multidisciplinair behandelingsplan 
 • Vervaardiging en beschikbaar stellen van digitale modellen van hoge kwaliteit
 • Second opinion

Gnathologie

 • Aangezichtspijnen
 • Kaakgewrichtsbehandelingen
 • Occlusie – Articulatie concepten
 • Slaapstoornissen

Implantologie

 • Indicatiestelling en plaatsen implantaten, exclusief Straumann SLActive implantaten

Kaakchirurgie

 • MKA  chirurgie 
 • Dento-alveolaire chirurgie

Parodontologie

 • Initiële parodontale behandelingen
 • Flap-operaties
 • Klinische kroonverlengingen
 • Recessiebedekkingen

Radiologie

 • 2D-, 3D-, OPG-röntgenonderzoek inclusief verslag interpretatie

Restauratieve tandheelkunde

 • Facings van composiet
 • (Non prep) Facing(s) van keramiek
 • Kroon en brugwerk al dan niet op implantaten

Parodontale diagnostiek en behandeling

Voor patiënten die op grond van de PPS gescreend zijn in categorie 2 of categorie 3 is verdergaande parodontale diagnostiek geïndiceerd om de daadwerkelijke parodontale behandelingsbehoefte vast te stellen. Het verlengde onderzoek, de daaruit voortvloeiende behandelingen en de nazorg verlopen altijd volgens een geprotocolleerd volgtijdelijk traject van behandelingen. Deze aanpak is voorwaardelijk voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Advies of behandeling na eerdere behandeling

Zijn sommige van uw patiënten reeds uitgebreid behandeld? Maar heeft de behandeling niet het beoogde resultaat behaald? Is er sprake van terugval? Dan verwijst u voor verder advies of behandeling ook naar MondCleanic.

Acute problemen?

Voor patiënten met acute problemen stellen wij alles in het werk om die op uiterst korte termijn te behandelen. Informeer ons direct per e-mail of telefoon. Dan maken wij zo spoedig mogelijk een afspraak met uw patiënt!

Verwijzen? U houdt de regie in handen.

U bepaalt uiteraard zelf of u wilt verwijzen voor een behandeling door ons team van specialisten en mondhygiënisten.  Ook een voorstel voor verwijzing naar een specialist door onze mondhygiënisten, zal uitsluitend doorgang vinden na uw goedkeuring.

CONTACT

Voorstraat 107
2201 HR Noordwijk
Tel: (071) 3646 730
info@mondcleanic.nl