Alle preventieve en parodontologische behandelingen

Verwijs voor alle behandelingen binnen de parodontologie-portfolio naar MondCleanic®.

Parodontale preventie

Parodontale preventie bieden wij aan voor uw patiënten die op grond van de DPSI gescreend zijn in categorie A van het paroprotocol. Naast het preventief behandelen van volwassenen ondersteunen wij u ook graag bij instructie en voorlichting van mondhygiëne en gebitsreiniging bij uw jeugdige patiënten.

Parodontale diagnostiek en behandeling: hoe werkt het?

Voor patiënten die op grond van de DPSI gescreend zijn in categorie B (3-) of categorie C (3+ of 4) is verdergaande parodontale diagnostiek geïndiceerd om de daadwerkelijke parodontale behandelingsbehoefte vast te stellen. Het verlengde onderzoek, de daaruit voortvloeiende behandelingen en de nazorg verlopen altijd volgens een geprotocolleerd volgtijdelijk traject van behandelingen. Deze aanpak is voorwaardelijk voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Advies of behandeling na eerdere behandeling

Zijn sommige van uw patiënten reeds uitgebreid parodontaal behandeld? Maar heeft de behandeling niet het beoogde resultaat behaald? Is er sprake van terugval? Dan verwijst u voor verder advies of behandeling ook naar MondCleanic.

.

Acute parodontale problemen?

Voor patiënten met acute problemen, zoals bijvoorbeeld Anug/Anup, stellen wij alles in het werk om die op uiterst korte termijn te behandelen. Informeer ons direct per e-mail of telefoon. Dan maken wij zo spoedig mogelijk een afspraak met uw patiënt!

Parodontale chirurgie op meerdere gebieden

Wij zijn u en uw patienten ook graag van dienst bij overige verwijzingen op parodontaal gebied zoals:

• flap-operatie
• recessiebedekking
• klinische kroonverlenging
• lipbandcorrectie

CONTACT

Voorstraat 107
2201 HR Noordwijk
Tel: (071) 3646 730
info@mondcleanic.nl