Het leveren van de hoogst haalbare kwaliteit en het behalen van de best mogelijke behandelresultaten is de primaire doelstelling van MondCleanic®. Dit geldt zowel voor preventieve mondzorg als voor alle voorkomende parodontale behandelingen. U kunt kiezen voor uitvoering van het paroprotocol door onze parodontologen of door de mondhygiënisten.

Wij nemen contact met u op indien blijkt dat behandeling door een parodontoloog wenselijk is na intake, herbeoordeling of evaluatie. Door het goed afstemmen van “wie doet wat op welk moment?” tussen onze parodontologen en mondhygiënisten voorkomen we dubbele behandelingen of het opnieuw starten van het paroprotocol.

Intake & behandelplan voor uw patiënten: duidelijk en overzichtelijk

Verwijst u uw patiënten door voor parodontale preventie? Dan behandelen wij die direct zonder behandelplan. Dit geldt ook voor instructie en voorlichting van mondhygiëne en gebitsreiniging bij uw jeugdige patiënten.

Voor patiënten die gescreend zijn in categorie B en C stellen we op basis van de bevindingen van de intake een behandelplan aan uw patiënt voor. Dit behandelplan maakt de parodontoloog of de mondhygiënist. Afhankelijk van naar wie u als tandarts heeft verwezen.

Direct na deze intake ontvangt u van ons het behandelplan. Inclusief een pocket- of parodontiumstatus en de diagnose. Uw patiënt ontvangt een begroting voor de voorgestelde behandeling indien de geschatte kosten hoger zijn dan € 175,-. Na goedkeuring starten we met de behandelingen die verlopen volgens het paroprotocol.

Verslaglegging en feedback van de behandeling

Het streven is om een korte en bondige rapportage te verstrekken, waarbij het gemak voor u centraal staat. De rapportage beperkt zich tot de hoofdzaken. We leveren hem elektronisch aan en hij moet snel en gemakkelijk in uw patiëntenkaart integreren.

U ontvangt een rapportage na de volgende behandelingen:

• Intake en behandelplan
• Herbeoordeling na initiële tandvleesbehandeling
• Postoperatief evaluatieonderzoek
• Evaluatieonderzoek
• Bij het constateren van bijzonderheden

Het voorkomen van dubbele behandelingen

Onderstaand het “Wie doet wat op welk moment?” MondCleanic® paroprotocol verwijs- en behandelschema ter voorkoming van dubbele behandelingen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust even contact op!

Verwijs en behandelschema 2016