Goed voorbereid in vijf stappen

Bij een tandvleesbehandeling wilt u weten waar u aan toe bent. Zo houdt u gemakkelijk rekening met de eventuele voorbereiding en het aantal afspraken. Ook krijgt u een duidelijk overzicht van de kosten, zodat u bijtijds kunt controleren wat u daarvan vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar.

Het 5-stappenplan van MondCleanic®

 

Stap 1: Eerste afspraak

Tijdens onze eerste afspraak onderzoekt de mondhygiënist of parodontoloog uw mond en tandvlees. Ook worden er vragen gesteld over uw verdere gezondheid in relatie tot uw klachten. Is er sprake van tandsteen zonder tandvleesproblemen? Dan volstaat meestal één behandeling.

Bij een DPSI-score (tandvleescijfer) van 3- of hoger is er meer aan de hand dan ontstoken tandvlees. Er wordt dan meer tijd uitgetrokken voor een inventarisatie van de problemen en waarschijnlijk zijn er ook vervolgafspraken nodig.

Stap 2: Behandelplan

In het behandelplan leggen we vast welke behandeling wij voorstellen en in welke periode deze behandeling plaatsvindt. Ook bespreken we de specifieke verrichtingen die wij gaan uitvoeren en maken we hier afspraken voor. Tot slot krijgt u een overzicht van de te verwachten kosten en eventueel nog aanvullend advies voor uw mondverzorging tijdens de duur van de behandeling.

Stap 3: Preventieve behandeling

Indien er geen ernstige tandvleesproblemen zijn, wordt er een preventieve gebitsreiniging uitgevoerd. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Stap 4: Tandvleesbehandeling

Heeft u klachten die een tandvleesbehandeling vereisen? Dan vertelt de mondhygiënist of de parodontoloog u duidelijk wat er allemaal gaat gebeuren. We meten de pockets, dat zijn de smalle ruimtes tussen het tandvlees en uw tanden en kiezen, en de mondhygiënist reinigt de verdiepte pockets grondig waardoor de tandplak en het tandsteen verwijderd worden.

Als het goed is zijn de pockets bij de volgende afspraak een stuk minder diep! Dat betekent dat uw tandvlees, dat eerst geïrriteerd was of bloedde, uw tanden en kiezen weer beter omsluit en dat uw mond weer gezonder is. Bespreek uw vragen en wensen gerust van tevoren. Bijvoorbeeld als u een verdoving wil tijdens de behandeling.

Soms komt het voor dat er een chirurgische ingreep nodig is. Dat doen we altijd in goed overleg met u en met uw tandarts.

Stap 5: Evaluatie

Na uw tandvleesbehandeling maken we weer een afspraak, dit keer voor een evaluatie. Nu controleren we of de behandeling goed is aangeslagen. Zijn uw klachten verdwenen? Of denken wij dat u baat heeft bij een vervolgbehandeling?

Wij adviseren u altijd om nog een keer terug te komen voor een nazorgcontrole. Als u daarnaast uw mond schoonhoudt zoals wij u hebben laten zien, weet u zeker dat u van een optimale mondgezondheid profiteert.

  • 'Ik ben al bijna 10 jaar een tevreden patiënt bij MondCleanic.'

    Rob uit Hazerswoude

Uitstekende mondzorg

  • Uitstekend resultaat behandelingen (9,2 score)
  • Persoonlijke aandacht met passie voor Mondhygiëne en Parodontologie (9,4 score)
  • ISO-9001 certificaat voor organisatie, steriliteit en nascholing